Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Guamikeni's Smashing Pumpkin

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Ostkusten 2006-05-06 355555 535555 556652 3   Läs här
Ostkusten 2006-05-06 444555 455555 453355 5 5 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 3.54.54.5555 4.545555 4.554.54.553.5 4 5
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Ostkusten 2006-05-06, pris: 0 ukl
Jobbar effektivt på fältet. Har problem med vattenmarkeringen då den ej vill gå i spontant, samt något ovillig vis avlämningar.

Ostkusten 2006-05-06, pris: 2 ukl
En mycket arbetsvillig hund med goda markeringsegenskaper och stor söklust. Behöver förbättra sina grepp och effetiviteten i inlevereringar för att gå till högre pris.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2021-07-29 / Page updated 29 Jul 2021: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2021-07-26 / Information from the Swedish Kennel Club 26 Jul 2021