Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Lill Huldas Cinderella

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Drakeshead Ferdinand Lill Huldas Grynet Mollvig Höglandet 2008-08-23 344555 355545 555555 555  
Karlskrona 2008-10-04 443444 345545 555454 4 5  
Jönköping 2008-11-01 555555 455545 555555 5 6  
Björsjödal 2009-08-14 555555 455555 555555 5 5  
Glasriket 2009-09-05 455555 355555 555555 5 5  
Kisa 2009-09-26 544545 555545 543455 5 6  
Älvsborg 2010-07-31 555555 555545 555555   5  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.44.64.44.94.74.9 3.94.9554.35 54.94.74.754.9 4.855.3
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Whitecity Black Lill Huldas Hugo Boss Höglandet 2009-08-22 455555 346455 555655 555  
Glasriket 2009-09-05 544535 255555 555555 5 5  
Kisa 2009-09-26 455555 455555 555555 5 5  
Älvsborg 2010-07-31 554555 545555 555455 5 5  
Höglandet 2010-08-21 455555 455555 555555 5 5  
Glasriket 2010-09-04 355555 345455 555555 5 5  
Ystad 2010-10-16 444555 445555 555655 5 5  
Jönköping 2010-10-30 555555 445555 555555 5 5  
Ostkusten Höst 2011-08-13                           
Hjo 2011-09-10                           
Karlskrona 2011-10-01                           
Halmstad 2011-10-22                           
Genomsnitt för ovanstående kull 4.34.84.654.85 3.64.45.14.855 5555.155 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.34.74.54.94.74.9 3.74.65.14.94.75 54.94.94.954.9 4.955.1
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
555555 555555 555555 5 5 Läs här
355555 335555 335345 455 Läs här
455555 355555 545455 4 5 Läs här
555555 535555 555455 5 5 Läs här
555555 445455 555554 4 5 Läs här
555555 545555 555555 555 Läs här
                         Läs här
455455 435455 555654 4 5 Läs här
                         Läs här
Hunneberg 2005-08-06 555555 455555 555555 5 5 Läs här
Skedhult 2005-08-27                          Läs här
Växjö 2005-09-24                          Läs här
Hunneberg 2006-08-05                          Läs här
Skedhult 2006-08-26                          Läs här
Glasriket 2006-09-09                          Läs här
Nyköping 2006-09-30                          Läs här
Ostkusten 2007-08-18                          Läs här
Skedhult 2007-08-25                          Läs här
Glasriket 2007-09-08                          Läs här
Växjö 2007-09-29                          Läs här
Halmstad 2007-10-20                          Läs här
Ivösjön 2007-10-27                          Läs här
Jönköping 2008-11-01                          Läs här
Jönköping 2008-11-02                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.5554.955 4.1454.855 4.84.654.64.94.8 4.555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Prov, pris: 1 ukl
Ett trevligt ekipage som utför ett effektivt retrieverarbete, väl förd.

Prov, pris: 3 ökl
Är en hund med stor kapacitet. Visar stor arbetsvilja under söket och arbetar effektivt. Gör ett bra markeringsarbete på vatten men okonc på land. Är fullt dirigerbar på land men går ej att få ut i området på vatten. Helheten dras ner p g aslarv i in

Prov, pris: 3 ökl
Labradortik med utmärkt kapacitet som fälthund. I dag för osäker i sitt samarbete i vatten. Dock ett prisvärt arbete.

Prov, pris: 2 ökl
Snabb och arbetsvillig tik som ibland slarvar med avlämningarna. Missar en vattenmarkering i övrigt ett bra arbete.

Prov, pris: 3 ökl
En mkt trevligt arbetande tik med stor kapacitet. Gör ett inspirerat sökarbete och en utm landmarkering. Belastas idag av att hon är ngt odistinkt vid vattendirigeringen samt att hon inte förmår att nå ut till vattenmarkeringarna.

Prov, pris: 1 ökl
En mycket trevlig jakthund som uppvisar goda retrieveregenskaper genom hela provet med ett extra plus i sitt fältarbete. Mycket trevligt förd. Alla dessa goda egenskaper motiverar det höga priset.

Prov, pris: 2 ökl
En snabb och ivrig jakthund, önskas lite mer effektivitet i söket, lite mer villighet i vattendirigering önskas.

Prov, pris: 3 ökl
Ett mkt bra sökarbete i god fart och stil. Kunde göra ett distinktare markeringsarbete på vatten. Löser dirigeringsuppgifterna. Ngt orolig runt föraren.

Prov, pris: 2 ökl
En trevlig talangfull hund som inleder provet i mkt fin stil. Dessvärre gör hon ett par misstag som hindrar topp-pris idag.

Hunneberg 2005-08-06, pris: 1 ökl
En väl genomarbetad tik som löser dagens prövning på ett tilltalande sätt.

Skedhult 2005-08-27, pris: 3 ekl
En glad och arbetsmotiverad retriever som dock kunde visa på mycket bättre dirigerbarhet.

Växjö 2005-09-24, pris: 3 ekl
En fullt användbar tik som är ärlig i sitt arbete och rimligt effektiv. Kunde önskas mera spontanitet och arbetsglädje och fart, effektiviteten blir lidande. Kräver en del av föraren.

Hunneberg 2006-08-05, pris: 3 ekl
En tik som löser sina uppgifter men är svår att styra i sitt vattenarbete och närsök.

Skedhult 2006-08-26, pris: 2 ekl
Samarbetsvillig tik som löser hela provet. Förs med tysta medel. Tyvärr brister arbetet på söket.

Glasriket 2006-09-09, pris: 1 ekl
En rask och arbetsvillig hund som löser sina uppgifter på ett bra sätt. Fotgåendet vid förflyttningarna kan finputsas liksom själva avlämningarna av apporten.

Nyköping 2006-09-30, pris: 2 ekl
En tik med många goda retrieveregenskaper och visar upp bl a en god apporteringslust, bra apportgrepp och en utmärkt stadga. Helheltsintrycket dras ner framför allt av den inte fullt så effektiva vattendirigeringen.

Ostkusten 2007-08-18, pris: 0 ekl
En hund som jobbar bra på en del av provet, men den ska vara mycket mer lydig.

Skedhult 2007-08-25, pris: 2 ekl
En mycket trevlig tik som besitter alla goda retrieveregenskaper. balanserar mellan följsamhet och självständighet. En onödigt omständig vattenmarkering påverkar priset idag.

Glasriket 2007-09-08, pris: 2 ekl
Trevlig labtik med många goda retriveregenskaper. Hon är styrbar om än något tungstyrd på vatten. Markerar bra på vatten. Rörig minnesbild på land men kan hjälpas. Belastningen idag är bristande effektivitet i de tunga partierna i söket.

Växjö 2007-09-29, pris: 3 ekl
En labtik som gör ett utmärkt markeringsarbete och en fin landdirigering. Brister alltför mycket i sin samarbetsförmåga vid vattendirigeringen för att nå ett högre pris.

Halmstad 2007-10-20, pris: 1 ekl
En tik som besitter alla de goda retrieveregenskaper en retriever ska ha. Arbetar sig dessutom igenom hela prövningen på ett förtjänstfullt sätt.

Ivösjön 2007-10-27, pris: 2 ekl
En trevligt arbetande hund som löser samtliga uppgifter i provet. Efftektivt sökarbete. Tappar något av sin effektivitet vid vattendirigering sam önskas effektivare.

Jönköping 2008-11-01, pris: 0 ekl
En hund med bra mark. egenskaper som ej förmår behålla konc. för att snabbt lösa första uppg. Visar bra dir. egenskaper vatten. Brister alltför mkt i arbetsmotivation vid sökarbetet o föraren avbryter prövningen.

Jönköping 2008-11-02, pris: 3 ekl
En tik som utför ett gott arbete, är en effektiv fälthund. Brister för dagen alltför mkt i sin marketingsförmåga och smarbetsvilja för att få högre pris.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2021-01-21 / Page updated 21 Jan 2021: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2021-01-13 / Information from the Swedish Kennel Club 13 Jan 2021