Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Guamikeni's Anna Maria Lenngren

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Capandus Rocky Raccoon Guamikeni's Live Söderköping 2007-04-28 733334 555555 355355 5 5  
Guamikeni's Red Hot Chili Pepper Ostkusten 2006-05-06 555555 555555 455455 5 5  
Guamikeni's Smashing Pumpkin Ostkusten 2006-05-06 355555 535555 556652 3    
Ostkusten 2006-05-06 444555 455555 453355 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.84.34.34.54.54.8 4.84.55555 454.8454.3 4.5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Levenghyl Monza Guamikeni's Coco Chanel Koberg 2014-09-04 444555 554342 244455 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 444555 554342 244455 55 
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.64.24.24.64.64.8 4.84.64.84.64.84.4 3.64.84.6454.4 4.655
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
433434 455554 445455 5 5 Läs här
555555 555555 555555 5 5 Läs här
544555 555555 555555 5 5 Läs här
523545 555445 555555 555 Läs här
                         Läs här
Halmstad 2004-05-01                          Läs här
Ostkusten 2004-05-16 555555 555555 555555 5 5 Läs här
Jönköping 2009-10-30                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.83.844.84.44.8 4.8554.84.84.8 4.84.854.855 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Prov, pris: 0 ukl
En tik med goda förutsättningar, men behöver utvecklas och vänjas vid provmiljön.

Prov, pris: 1 HP ukl
En hund med fart och stil i gott samarbete med föraren. Hunden använder sina naturliga egenskaper. Arbetsvillig med spontan apportering och upptåg.

Prov, pris: 1 ukl
En tik som genomför provet på ett förtjänstfullt sätt. Visar upp alla de egenskaper en mycket bra retriever ska ha. Helhetsintrycket dras ned något av den tappade effektiviteten under sökarbetets slutfas.

Prov, pris: 3 ökl
En tik som idag inleder starkt med bra markerings och dirigeringsarbete. Är intehelt tyst och har ett bristande sök vilket drar ner priset.

Prov, pris: 2 ökl
En verkligt god apportör som förs bra. För att bli en topprestation så måste ???förbättras.

Halmstad 2004-05-01, pris: 1 ökl
En bra jakthund som gör ett bra arbete hela provet igenom. En hund som blir optimalt förd av en bra förare.

Ostkusten 2004-05-16, pris: 1 ökl
En tik med mycket bra retriveregenskaper som i god kontakt med föraren löser provet på ett tilltalande sätt. Trevligt förd.

Jönköping 2009-10-30, pris: 0 ekl
En arbetsvillig tik som gör ett bra markeringsarbete och i stort sett godtagbara vattendirigeringar men en alltför omständig landdirigering samt motivationsbristen i sökarbetet motiverar priset för dagen.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-10-23 / Page updated 23 Oct 2020: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-10-22 / Information from the Swedish Kennel Club 22 Oct 2020