Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Skybar Attention

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Ostkusten 2006-05-06 453555 555555 545555 5 5 Läs här
Ostkusten 2006-05-06 555555 555555 554455 5 5 Läs här
Skåne Mitt-Saxt 2007-04-28 554555 445455 555555 555 Läs här
Lärkesholm 2007-09-01 444455 445555 555555 555 Läs här
Växjö 2007-09-29 554554 555555 555855 5 5 Läs här
Karlskrona 2007-10-06 553554 455555 555555 5 5 Läs här
Halmstad 2008-04-26 554555 545555 555555 5 5 Läs här
Växjö 2008-05-03 453644 445255 545455 5 5 Läs här
Ostkusten 2008-05-10 555555 555555 555555 555 Läs här
Lärkesholm 2008-09-06 555555 555555 555555 5 5 Läs här
Ivösjön 2008-10-25                          Läs här
Jönköping 2008-11-01                          Läs här
Jönköping 2008-11-02                          Läs här
Höglandet 2009-08-22                          Läs här
Glasriket 2009-09-05                          Läs här
Skåne 2009-09-12                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.74.9454.94.7 4.64.654.655 54.84.95.155 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Ostkusten 2006-05-06, pris: 2 ukl
En arbetsvillig tik vars absoluta styrka för dagen är markeringsarbetet. Tappar för dagen effektivitet i söket vilket för dagen drar ner priset.

Ostkusten 2006-05-06, pris: 1 ukl
En mycket arbetsvillig hund med fina förtjänster i sök och markeringsarbete. Kan något förbättra grepp och avlämningar men är totalt sett en mycket god jakthund.

Skåne Mitt-Saxt 2007-04-28, pris: 2 ökl
En snabb och arbetsvillig tik som snabbt bärgar vilt men inte alltid på elegantaste sätt.

Lärkesholm 2007-09-01, pris: 2 ökl
En tik som visar upp mycket goda retrieveranlag. Samarbetet med föraren måste förbättras på vatten, därav dagens pris.

Växjö 2007-09-29, pris: 2 ökl
En tik som löser dagens prövning. Hon är en duktig markör. Är väl i hand vid dirigeringar. Är något vidlyftig i sitt sök. Har något ovilliga avlämningar.

Karlskrona 2007-10-06, pris: 3 ökl
En tik med stor arbetsglädje. Visar orutin i sitt sökarbete som ibland blir helt ineffektivt.

Halmstad 2008-04-26, pris: 2 ökl
En tik som jobbar med stor glädje och passion. Gör ett bra mark. o dir.arb på vatten, saknar idag djup i fältarbetet.

Växjö 2008-05-03, pris: 0 ökl
En tik med många fina egenskaper som tyvärr knallar i provets inledning och kallas tillbaka. Gör ett bra dirigeringsarbete och är en bra markör. Sökarbetet är splittrat o det blir alldeles för mycket spring.

Ostkusten 2008-05-10, pris: 1 ökl
En labtik som idag genomför provets alla delar på ett mkt förtroendeingivande sätt. Snyggt jobbat.

Lärkesholm 2008-09-06, pris: 1 ökl
En tik som idag genomför provet på i alla delar ett utmärkt sätt. Bra sök, markeringar och dirigeringar. Lugnt och tyst förd.

Ivösjön 2008-10-25, pris: 1 ekl
En tik som genomför provet på ett synnerligen övertygande sätt. Kunde önskas något bättre hörsamhet på vatten.

Jönköping 2008-11-01, pris: 3 ekl
En mkt arbetsvillig tik med mkt fina dir. o mark. egenskaper. Belastas av effektiviteten i sökarbetet för att nå högre pris.

Jönköping 2008-11-02, pris: 3 ekl
En tik som utför ett gott arbete i delar av provet. Ypperlig markör och väl i hand på land. Brister för dagen alltför mkt i effektivitet på fältarbetet för att få högre pris.

Höglandet 2009-08-22, pris: 1 ekl
Väl genomarbetad tik som löser prövningen på ett bra sätt.

Glasriket 2009-09-05, pris: 3 ekl
En tik som genomför dagens prov på ett relativt bra sätt. Visar prov på bra retrieveregenskaper. Hade önskat att hon varit lite effektivare på sökarbetet och lit distinktare i reaktion på föraren vid dirigering för ett högre pris.

Skåne 2009-09-12, pris: 1 ekl
En tik som lugnt och metodiskt arbetar bra i kontakt med föraren. Löser både självständigt och samarbetsvilligt uppgifterna på ett bra sätt.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2021-04-08 / Page updated 8 Apr 2021: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2021-03-26 / Information from the Swedish Kennel Club 26 Mar 2021